måndag 29 februari 2016

Årets Havsfiskare 2015 utsedd!

"Årets utmärkelse tilldelas projektet 8-fjordar, Stenungsund. Detta lyckade projekt som startade som ett samarbete mellan fem bohuslänska kommuner, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen, har bland mycket annat möjliggjort återetablering och skydd av arter inom projektets geografiska område, inte minst när det gäller den utveckling av piggvarsfiske i Bohuslän som sportfiskare kunnat uppleva de senaste åren.” 

Så lyder motiveringen som en enhällig jury, bestående av representanter för Göteborgs Havsfiskeklubb (GHFK), Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och sportfiskemedia satt på pränt när de valde att dela ut priset för år 2015 till projekt 8-fjordar, Stenungsund.

Ännu så sent som på 1970-talet var det gott om fisk i fjordarna kring Tjörn och Orust. Sedan dess har mycket försämrats och trenden är densamma efter hela Västkusten. Bestånd av bottenlevande fisk har i många fall nära kollapsat av kraftigt överfiske med mängdfångande redskap. Projekt 8-fjordar föddes i början av 2000-talet som ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, Sportfiskarna och Naturskydds-föreningen. Nu har projektet en styrgrupp som projektledaren rapporterar till. Det unika med projektet är att de fem ingående kommunerna Stenungsund, Kungälv, Tjörn, Orust och Uddevalla har en politisk samsyn och samarbetar för att gemensamt utveckla ett större havsområde. Projektet 8-fjordar är numera internationellt känt för sitt lyckade arbete med att förbättra vattenmiljön och fiskbestånden i fjordarna runt Tjörn och Orust. 

En tydlig målsättning inom projektet är att återställa ekologisk balans och säkra biologisk mångfald i området. Bestånden av torsk och ål har minskat drastiskt och projektet har deltagit i och drivit flera framgångsrika projekt för att vända dessa negativa trender, bland annat genom att flera fiskefria områden har införts. Längs hela kuststräckan som ingår i 8-fjordarprojektet är handredskap eller burar enda tillåtna fiske-redskap. 8-fjordars delprojekt med ålutsättningar har blivit mycket uppmärksammat. Under juli och augusti 2015 släpptes totalt 300 000 yngel ut. Cirka 30 procent av utsättningarna beräknas nå vuxen storlek och lekvandring. Alla ålar märks och kommer att kunna spåras i framtiden avseende deras vägval och livsöden.

Nätförbudet i kombination med minskad tillförsel av näringsämnen samt restaureringsåtgärder i många vattendrag har medfört att havs-öringen ökat i området. En annan art som gjort området runt Orust känt är piggvaren. En kombination mellan nätfiskeförbudet och utveckling av nya sportfiskemetoder har lockat många sportfiskare till området för att fånga en av Västkustens verkliga drömarter. Piggvarar över 4-5 kg eller dagsfångster på 5-6 piggvarar är inget ovanligt. Merparten sportfiskare som specialiserat sig på piggvar återutsätter de flesta av sina fångade fiskar, särskilt större exemplar. För att skaffa ytterligare information om just piggvar har Sportfiskarna och Göteborgs universitet även inlett ett pilotprojekt i området där spöfångade piggvarar försetts med sändare för att undersöka rörelsemönstret. Resultaten kan peka på att piggvarar är relativt stationära och stannar inom ett ganska begränsat område. Mycket pekar på att projekt 8-fjordar fyller en viktig roll i arbetet med att återskapa goda havsfiskemöjligheter i framtiden.

Som vanligt fanns det ytterligare starka kandidater för juryn att bedöma och välja mellan. Nicklas Kolbeck var även detta år länge med i diskussionen tack vare ett lyckat piggvarsfiske i det område som 8-fjordar omfattar, med två fiskar över 7 kg i topp. Även Erik Axner var en stark kandidat med sin flötmetade norska hälleflundra på över 100 kg kryddad med andra fina fångster både i Norge och på varmare breddgrader. Team Tincas lyckade satsning efter håkäring från egen båt i Trondheimsfjorden är också värd att nämnas.

Att tilldelas utmärkelsen "Årets Havsfiskare" i Sverige innebär att man belönas med en av landets mest eftertraktade och prestigefyllda sportfiskeutmärkelser. Utmärkelsen "Årets Havsfiskare" instiftades i samband med Göteborgs Havsfiskeklubbs (GHFK) 20-årsjubileum för drygt 30 år sedan och utdelas årligen till den eller de personer, lag eller organisation, som under året fört fram havsfisket i fokus, och som av en jury ansetts förtjänt härav. Bevis på utmärkelsen - en elegant tennrocka på jakarandaplatta - kommer att delas ut i samband med Göteborgs Havsfiskeklubbs årsmöte i Göteborg i mars 2016.


Ytterligare information :
GHFK:s ordförande Jonas Gassander, tel: 0705 – 15 81 02, e-post: jonas.gassander@ghfk.se
GHFK:s jurymedlem Dan Källman, tel: 0705 – 98 93 22, e-post: dan.kallman@ghfk.se

Pristagaren:
Projektledare 8-fjordar Niclas Åberg, tel: 0303 – 73 25 13
Miljöinformatör 8-fjordar Sara Ejvegård, 0303 – 73 81 64

Se GHFK:s hemsida för ytterligare information, bl.a. i pdf. >>>Mvh
Göteborg i februari 2016
Styrelsen GHFK

söndag 28 februari 2016

Fisketur 2 april!

Nu börjar säsongen komma igång och fiskesuget ökar. Första aktiviteten - förutom årsmötet den 15 mars - är en fisketur till skåne.

Vi har bokat 10 platser på Landskronabåten M/S Linda lördagen den 2/4. Det är en torskfisketur på grundvatten mellan 08:00 och 15:00. Vi samlas vid landskronabåtarna senast 07.30.

Priset är 300 kr per person för GHFK-medlemmar (ordinarie 370 kr). Anmälan till Fredrik Lintorp senast den 15 mars, betalning sker sedan på plats.

Fisket bedrivs på grunt vatten (10-15 meter normalt) med lättare jiggar och pilkar. 60-100 gram brukar vara gångbart men tänk på att ta med några tyngre om det är mycket ström eller vi blir tvungna att leta på djupet. Det är en stor fördel att kunna kasta pilk och jigg, ju längre desto bättre (endast underhandskast). Rött och gult, gärna med svarta inslag är min favoritkombination men alla färger fungerar.

Kolla gärna in båtens facebooksida för löpande info och tips.

/DK