onsdag 19 september 2012

SM Hav nu i förbundstidningen!

Det är drygt 5 veckor kvar till årets SM och anmälan ska vara inne 15
oktober. Sportfiskarnas tidning SVENSKT FISKE nr 4/2012, som landar i
förbundsmedlemmarnas brevlådor i dagarna innehåller lämpligt nog en
artikel om SM. Den finns på sidorna 62-63.

Som av en händelse innehåller detta nummer även en artikel om fisket i
Öresund, skriven av Markus Lundgren. Den återfinns på sidorna 50-52.

//DK

1 kommentar: